Claus per al desenvolupament de la PIME

La mentalitat del «botiguer» ha predominat en el nostre teixit empresarial. Per això trobem una excessiva presència de empreses de menys de 10 treballadors. La falta de professionalització a l’empreneduria catalana n’és una de les raons de que les empreses no creixin fins a mides que les facin més estables i competitives.

Els catalans som una societat bastant emprenedora. És una llàstima que a l’hora de «gestionar» no enfoquem tan bé el tema. La falta de professionalitat en fa poc competitius per:

No ens plantejem projectes de gran abast.
No ens agrada associar-nos amb la competència.
No planifiquem la necessitat d’arribar a una fase en la que hem d’acudir a la gestió professional externa i això porta al gerents a tenir que tocar totes les àrees de la direcció empresarial. Directors comercials, financers, de recursos humans, etc. Tot en un.

Aquesta situació ens porta a una gestió mediocre, a ser molt poc competitius.

Per això paticipo amb altres companys de l’ACEDE a la Jornada Claus per al desenvolupament de la PIME.